Privacy verklaring leden Bowlingclub De Speelberg.
  Verklaart hierbij dat hij/zij er geen bezwaar tegen heeft als zijn/haar naam, adres , geboortedatum, telefoonnr., voor
  verenigingsdoeleinden van de Bowlingclub De Speelberg vzw met maatschappelijke zetel op adres: Mechelbaan 27
  2850 Beerzel worden gebruikt.
  Dit houdt tevens in dat wordt ingestemd met doorzending van de noodzakelijke gegevens aan Bowlingsport Vlaanderen vzw ter verwerking van de jaarlijkse lidkaarten en verzekering bij bowlingactiviteiten.
  Evenmin heeft hij/zij bezwaar als zijn/haar mailadres door de genoemde vereniging voor verenigingsdoeleinden wordt
  gebruikt. En dat de uitslagen van de wedstrijden (met naam van de deelnemer) worden opgehangen op de voorziene
  borden in bowling De Speelberg.
  Hetzelfde geldt voor het publiceren van eventueel bij clubactiviteiten genomen foto’s waarop hij/zij herkenbaar is
  afgebeeld en die dan worden gepubliceerd in de gebruikelijke communicatiemiddelen van de vereniging te weten
  uithangborden en de website van de vereniging.
  Tevens wordt verklaard dat hij/zij ermee bekend is dat de persoonsgegevens op eigen verzoek kunnen worden
  gewijzigd, aangepast of verwijderd uit het betreffende verenigingsbestand. Bij opzegging van het lidmaatschap worden de persoonlijke gegevens bewaard tot het einde van het betreffende kalenderjaar.